Prawa Dziecka

Dziecko ma prawo do:

1. akceptacji takim, jakie jest;

2. nauki przez zabawę;

3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4. szacunku siebie i innych;

5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6. wypowiadania swoich uczuć i myśli;

7. niepowodzeń i łez;

8. badania i eksperymentowania różnych doświadczeń;

9. radości i szczęścia;

10. tajemnicy;

11. własności;

12. spokoju i samotności, gdy tego chce;

13. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

14. jedzenia i picia, gdy jest głodne i zmęczone;

15. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;

16. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddające się procesom twórczym;

17. fantazji i własnych światów;

18. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą.

 

Należy jednak pamiętać, że oprócz wspomnianych praw - dziecko ma również swoje obowiązki. Są to:

1. przestrzeganie zawartych umów;

2. dbanie i szanowanie cudzej własności, nie niszczenie jej;

3. nie urządzanie niebezpiecznych zabaw w sali, w ogrodzie, podczas zajęć i posiłków;

4. nie przeszkadzanie innym w pracy i w zabawie;

5. utrzymywanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu (sali, szatni, łazience, kącikach zainteresowań, zabawkach);

6. aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;

7. dbanie o higienę osobistą oraz czysty, schludny i estetyczny wygląd;

8. szanowanie siebie i innych;

9. używanie słów: Proszę, Przepraszam, Dziękuję, Dzień Dobry, Do widzenia;

10. zgłaszać wszelkie dolegliwości;

11. zgodnie współdziałać w zespole - dzielić się zabawkami i pomocami dydaktycznymi.

 

Powrót