Dokumenty organizacyjne

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 18 z dnia 12.05.2020 w sprawie zasad sprawowania opieki nad dziećmi oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 - do pobrania

Deklaracja dla rodziców (zajęcia w okresie epidemii COVID-19) - do pobrania

Wytyczne GIS dla przedszkoli - do pobrania

Zarządzenie nr P18.0222.1.16.2020 Dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie z dnia 27.08.2020 roku - do pobrania