Puchatki

ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU
DLA   „PUCHATKÓW”

6.30 - 8.30    Schodzenie się dzieci do przedszkola. 
                      Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30 - 8.45     Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie                  
                      nawyków higieniczno - kulturalnych.

8.45- 9.00    Śniadanie, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
                     zabiegi higieniczne.

9.00 -9.45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w
                      sali lub na powietrzu prowadzone wg planu miesięcznego, opracowanego na                       
                      podstawie programu wychowania przedszkolnego.

9.45-11.15   Spacery, zabawy dowolne w ogródku przedszkolnym lub w sali, zabawy
                      ruchowe.

11.15 -11.30  Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

11.30 -11.45  Obiad – praca  nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i  widelcem.
                      Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Zabiegi higieniczne,  
                      przygotowanie  do leżakowania – próby samodzielnego zdejmowania odzieży.

11.45 -13.50  Przygotowanie do odpoczynku , leżakowanie, ubieranie się dzieci – wdrażanie
                      do samodzielnego przebierania się  i wzajemnej pomocy, zachowanie kolejności 
                      zakładania odzieży.

13.50-14.10   Podwieczorek.

14.10 -14.30  Słuchanie literatury dziecięcej - opowiadań, baśni,
                       bajek i wierszy czytanych przez nauczycielkę  lub z nagrań.

14.30 -16.30  Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe dla dzieci o                       
                       szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.