Tygryski

ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU
DLA   „ TYGRYSKÓW”

6.30 - 8.30    Schodzenie się dzieci do przedszkola. 
                      Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
                      Praca indywidualna z dzieckiem.

8.30 - 8.45    Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie                  
                      nawyków higieniczno - kulturalnych.

8.45- 9.00    Śniadanie, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
                     zabiegi higieniczne.

9.00 -11.15    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w
                      sali lub na powietrzu prowadzone wg planu miesięcznego, opracowanego na                       
                      podstawie programu wychowania przedszkolnego.

11.15 -11.30  Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

11.30 -11.45  Obiad – praca  nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, widelcem, nożem.
                       Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Zabiegi higieniczne.

11.45 -13.50  Spacer, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy w sali, przygotowanie
                       do podwieczorku, czynności samoobsługowe.

13.50 -14.10  Podwieczorek.

14.10 -14.30  Słuchanie literatury dziecięcej - opowiadań, baśni,
                       bajek i wierszy czytanych przez nauczycielkę lub z nagrań.

14.30 -16.30  Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe dla dzieci o                       
                       szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.