Reforma oświatowa

Szanowni Rodzice,

Najnowsze ustalenia dotyczące reformy oświaty znajdują się na stronie: www.reformaedukacji.men.gov.pl


Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi można znaleźć w dokumencie pdf : Dobra Szkoła